תנאי שימוש

תנאי השימוש

אלו הם תנאי השימוש באתר www.followmeisrael.com, שכתובתו האלקטרונית לצורך יצירת קשר היא:followmeisrael1@gmail.com (להלן "האתר" ו-"אנו").

השימוש באתר ובכל הנלווה לו, כולל ביצוע רכישות של שירותינו, כפוף לתנאים המנויים מטה. אנא קרא תנאים אלו בעיון. אם אינך מסכים/ה לתנאים המפורטים כאן, הנך נדרש/ת להימנע משימוש באתר. בכך שאתה משתמש באתר, הינך מצהיר כי הסכמת לתנאים הללו ולמדיניות הפרטיות המופיעה באתר.

אם אינך בגיל החוקי, המאפשר לך להתחייב ולקבל את התנאים הללו, אנא הימנע משימוש באתר זה. במקרה שיתברר כי אינך בגיל חוקי מתאים כאמור, אנו שומרים לעצמנו האפשרות למנוע ממך שימוש באתר או בחלקיו. 

הנך מתחייב/ת, כי בכל פרט או מידע שתמסור/י לנו או לגורם אחר בהקשר לאתר, הרי שאת/ה מאשר/ת כי הפרטים הנמסרים הם נכונים, מדויקים ומלאים.

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את התוכן שבאתר, את המחירים ואת התנאים המסחריים המופיעים בו, לעצבו מחדש, להוסיף או להסיר ממנו כל תכנים ותנאים בכל עת ולפי שיקול דעתנו.

אנו רשאים לעדכן ולשנות תנאים אלו ואת מדיניות הפרטיות שלנו מעת לעת. נא עדכן את עצמך באופן קבוע ובדוק את התנאים ומדיניות הפרטיות באתר כלפי שינויים עדכניים.

מכלל הרוכשים המשתמשים באתר זה נכנס בתחום תקנון זה, ועל פיו כל הרכישות שתתבצענה באמצעות האתר כפופות לתנאים המצוים בו.

במען לשמור על נוחות, השפה בתנאי השימוש מיועדת לשני המגדרים, נשים וגברים, וניתן להשתמש בבלשון הזכר לכל מטרה.

מהות האתר וכללי השירות:

האתר מציע אפשרות להזמין מגוון שירותים בתחום הרשתות החברתיות, כפי שמופיע באתר.

אנו לא מתנהלים בשם רשתות החברתיות או בשותפות עמן.

האתר שומר לעצמו את הזכות לסרב או למנוע לקבל הזמנת שירות כלשהי, בכל הקשור להזמנה שמתבצעת באופן פרטי.

השירותים המוצעים באתר מיועדים בראש ובראשונה לשימוש עסקי.

השירותים מבוצעים ברובם על ידי ספקים שהם צדדים שלישיים.

הלקוח מתחייב לוודא את התאמת השירותים שהוא מזמין לכללי הרשתות החברתיות ולשמור על תחתיתם. אנו איננו נושאים בכל אחריות לגבי השפעת השירותים שנזמנו על חשבון הלקוח ברשתות החברתיות (להלן: "החשבון").

הלקוח נדרש לתת הפעלה לחשבון זה בהתאם להוראות והחוקים שנקבעו על ידי הרשתות החברתיות במיוחד בתחום זכויות הקניין הרוחני, לשון הרע ותכני תועבה. בנוסף, הלקוח יחייב לוודא כי אין לו כל תביעה מצד צדדים שלישיים.

הלקוח מודע לכך שההשפעה על התוצר המוזמן, היא תלויתית בהתנהלות המשתמשים ובפעולות שנעשות על ידי מנהלי הרשתות החברתיות עצמן, והלקוח אינו רשאי להציע טענות כלפינו במשפט בשל כל נזק שעשוי להתרחש בשל כך.

הלקוח מודע לעובדה ששינויים מהותיים בתוכן המופיע בחשבונו עשויים לגרום לצמיחה המוזמנת מאיתנו להתקטם, ולהשפיע על איכות השירותים שמספקים, ולכן הלקוח מתחייב שלא לבצע שינויים כאלו בתוכן במהלך השירותים ובתקופה קרובה לסיומם.

הלקוח מסכים ומודע לכך כי ניתן להיות שהיקף התוצרים שהוזמן עשוי להיות בסופו של דבר רחב יותר מאשר הוזמן בהתחלה.

במטרה לבצע את השירותים, נדרש שהחשבון ברשת החברתית יהיה נגיש לקהל הרחב לצורך ביצוע התוצרים שהוזמנו.

הלקוח מודע לכך כי רשתות חברתיות עשויות לסגור חשבונות או להשעותם, ולכן אין לו איזו דרישה כלפינו במקרה שכך יתרחש.

השירות, לרוב, מתחיל להתבצע תוך זמן של 24 שעות בימי עבודה. אך יתכן שיתרחשו עיכובים, ונשתדל להודיע לך בכל מקרה שכזה במסגרת הסיכום המסחרי.

זמני ביצוע השירותים משוערים בלבד ואינם מחייבים.

אין הבטחה כי גולשים ברשתות החברתיות יסמנו, יתקשרו עם החשבון או יפרסמו את פרטיהם. גם אין לנו שום אחריות ביחס לפעולות שינהלו גולשים כאלו.

עליך לוודא שהמידע שמסרת בהזמנתך הוא מדויק, ובפרט שפרטי החשבון הם נכונים.


3. כשרות לביצוע רכישה באתר

 

בכדי לבצע הזמנה באתר, עליך להורות על התנאים הבאים:

  1. עליך להיות בגיל 18 ומעלה, ובעל כשרות משפטית כדי לבצע את הרכישה ולהשתמש בשירותים הנספקים על ידי האתר.

  2. אם אתה פועל בשם ישות משפטית אחרת, אתה מצהיר כי יש לך הרשאה משפטית לחייב את הישות המשפטית הזו בכל התחייבויות ורכישה שנעשות באמצעות האתר. בכל מקרה אחר, תיחשב כאיש החווי אחראי על כל התחייבויות שנעשית בחשבון שלך ובשימוש שתעשה באתר.

  3. כדי לרכוש את השירותים המוצעים באתר, עליך להיות בבעלות כרטיס אשראי תקף או בעל חשבון בכלי תשלום אחרים כפי שהם מופיעים באתר (להלן: "ספק שירותי האשראי"), ולהיות בבעלות מסגרת אשראי תקפה שמספקת את התשלום עבור המוצרים שתרכוש מאיתנו.

  4. אין איסור עליך להשתמש באתר.

  5. עליך למסור לנו פרטים מעודכנים, מלאים ומדויקים, כפי שמתבקש בתהליכי רכישת השירותים באתר ובתהליך התשלום, כולל: שם, מספר כרטיס אשראי, סוג אמצעי תשלום, תאריך תפוגה, מספרי הפעלה או קודים הנדרשים לצורך ביצוע התשלום וכתובת.

  6. אתה רוכש את השירותים לצרכי שימוש עצמי ולא לצרכי מכירה מחזורת או לרשות רוזנות של אחרים.

        7. השירותים מיועדים לעניין חשבון אמיתי, פעיל ונגיש לציבור הרחב (חשבון ציבורי ולא פרטי) , שברשותך ואתה הבעלים שלו עם גישה לניהולו.

רכישה:

כל המחירים באתר נקבעים בשקלים חדשים וכוללים מע"מ.

בעת מילוי טופס ההזמנה באתר, אתה מציע לנו הצעה בלתי חוזרת לרכישת השירותים כפי שמפורט בהזמנה בהתאם למחירים ולתנאים המצויים בה,
כולל תשלום מע"מ.

הזמנתך כפופה לאישור שלנו, ואנו שומרים לעצמנו את הזכות לבטלה מכל סיבה שנראה לנו כראויה. אנו גם שומרים לעצמנו את הזכות לא לאשר עסקאות כלשהי אלא להתנהג בהתאם לשיקול דעתנו במפגש עם הלקוח, בחתימה על טפסי ההזמנה באמצעות דרכים אחרות, או בביצוע עסקה טלפונית או בכל דרך אחרת.

ברגע שנקבל את הזמנתך, אנו רשאים לחייב את חשבונך עם סכום הרכישה. התשלום הסופי ומועד החיוב נקבעים על ידי ספק שירותי האשראי בהתאם להסכמתו בינך לבין ספק שירותי האשראי. אנו מבקשים מספק שירותי האשראי להקפיא את חשבוננו בסכום הרכישה מידי סופק שירותי האשראי.

התשלום יתבצע באמצעות ספק שירותי האשראי שהוזן בהזמנה ובהתאם להסכמה שנעשית על ידך ושמוסמכת אותנו לבצע את החיוב. אם לא תצליח להשלים את הרכישה דרך האתר, אתה מוזמן ליצור קשר עם מוקד שירות הלקוחות שלנו, אך זכור, אנחנו לא מתחילים את התהליך ביצוע ההזמנה בלבד לאחר שהתשלום הושלם, אלא אם קיבלת אישור מפורש ובכתב מאיתנו.

כל מקרה שבו ספק שירותי האשראי לא שילם לנו את מחיר הרכישה, עליך לבצע את התשלום לנו במהירות האפשרית בדרך אחרת.

אם הופיעו באתר מחירים שגויים או פרטים מותחתיים אחרים ביחס למוצר, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לא לבצע את העסקה או לבטל אותה ולהחזיר את התשלום ששולם לנו, וזה יהיה התרופה היחידה שמצויה.

עוקבים ישראליים הם עוקבים אשר מורכבים מעוקבים שגרים בחו"ל ואין ליראות בשירות זה כ-שירות שהוא 100% קבלת עוקבים ישראליים בלבד, ובאת הרכישה אתם מאשרים שאתם מודעים שהסיכוי גבוה שתקבלו גם עוקבים שאינם ישראליים או מישראל בכלל חוסר היכולת להפריד בין עוקבים מחו״ל לעוקבים בארץ ישראל.

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות מחירים, שיטות מכירה, סוגי שירותים, מתכונתם או לבטלם, וכל שינוי יחייב את כל הרכישות שנעשו לאחר הפרסום.

שימו לב, שאין לנו התחייבות לשנות ספקי האשראי במהימנה עם כל הספקים שקיימים בשוק. תסתכלו באתר כדי לראות אילו ספקי האשראי עובדים איתנו.

לאחר הסכמה בינינו לתשלום מחוץ לאתר, זאת לא תוביל לניטול מתחייבות הלקוח לתנאים.

רכישת שירותים מראש, אשר לא מנוצלת באופן מיידי, אינה ניתנת לביטול או החזר, גם במקרה של אי ניצול של הרכישה. תוכל לנצל את הרכישה תוך 12 חודשים מיום הרכישה.

זכויות קניין רוחני

האתר וכל התוכן הנמצא בו, כולל המחירונים ועיצובו הגרפי, הם קניין רוחני של החברה. אינך מורשה להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור או לשווק כל מידע המוצג באתר האינטרנט. בנוסף, אינך מורשה לעשות שימוש בתכנים שמופיעים באתר ללא אישור מפורש ובכתב.

שימו לב שמהוראות זו אינן גוררות כל הפרה שתפר את ההוראות של דיני הרוחניות או דינים אחרים, ולגבי זכויות החברה יחולו גם ההגבלות והאיסורים שנקבעו בחוק.

 

מדיניות ביטול עיסקות והחזרים

תוצרי הרכישה באתר נחשבים למידע כהגדרתו בחוק המחשבים, והם נוצרים במיוחד בעבור הצרכן כתוצאה מהעסקה. לפי פרשנותנו, חוק הגנת הצרכן לא מתן לך את הזכות לביטול העסקה בהעדר עילה, לפי הגורם הנמצא בחוק הוא לא חל על העסקה שבינינו.

לאחר הזמנת השירות, אינך רשאי לבטל את העסקה ואינך זכאי להחזר כספי על השירותים שהזמנת.

אם השגת התוצרים מתמשכת זמן רב מעבר לזמן המצוין במדענה הנמסרה לך, וזאת מבלי בשום טרדה או אשמתך, אתה רשאי לפנות אלינו וננסה למצוא פתרון הוגן עבור שני הצדדים.

שימו לב: הפרטים המפורטים כאן עשויים לשנות על פי החוק התופס בארץ והתנאים המפורטים באתר הספציפי. תמיד מומלץ לקרוא ולהבין את התנאים והגזרות המשפטיות הרלוונטיות למקרתך.

יובהר, כי ירידה בכמות התוצרים איננה באחריותנו, ולצורך טיפול בכך אנו מציעים מנגנון "ריפיל" אשר פרטיו ותנאיו מפורטים באתר.


שימוש באתר

הנך מתחייב שלא להתערב בפעולתו של האתר על כל חלקיו, ושלא לבצע כל מעשה שיש בו כדי לפגוע בשימוש של אחרים באתר או בפעילותו השגרתית.

השימוש באתר נועד לשימוש לצרכי המזמין בלבד, סביר והוגן. אין לבצע כל שימוש באתר למטרות מסחריות ללא אישור מפורש ובכתב מעימנו. אין לעשות באתר כל שימוש החורג מהמטרות הנגלות שלו.

הנך מסכים להיות חשוף לפרסומות שונות, ככל שיופיעו באתר.

כל הכתוב והאמור במחירון הוא קניינו הרוחני של האתר. השימוש במחירון מוגבל לשימוש אישי בלבד ואין לעשות בו כל שימוש מסחרי לרבות העתקה ופרסום.

הינך מתחייב להשתמש במחירון בהתאם להוראות כל דין והנחיות האתר.

אתר זה על כל חלקיו, תכונותיו, יישומיו ותכניו, הינו כמו שהוא ללא כל אחריות. אנו איננו מבטיחים ביחס לאתר וחלקיו: זמינות מלאה, תפקוד תקין, העדר תקלות או הפרעות או כי המידע בו מדויק, או נטול טעויות. אנו דוחים כל טענה בדבר כשירות האתר או התאמתו למטרות מסוימות. השימוש באתר הוא באחריותך בלבד. אנו בכל מקרה, לא נהיה אחראים: לכל נזק תוצאתי או עקיף, להפסדים ולאובדן מידע בהקשר לאתר.

כל הורדת תכנים מהאתר היא על אחריותך לרבות ביחס להשפעת ההורדה על הציוד שברשותך.

אל לך לעשות דבר שיש בו להוות עקיפה של תנאי שימוש אלו או כדי לסייע לדבר, או כשיש בו כדי לפגוע או להתערב בפעולת מערכות האתר, תכונותיו, יישומיו, וכיוב' מאפיינים הקיימים באתר. אנו נהיה רשאים להגביל שימושך באתר ככל שיתעורר חשד אצלנו למעשים מסוג זה.

אל לך לעשות שימוש בכל כלי תוכנה למעט דפדפנים מקובלים, מערכת, אלגוריתם, רובוט, שיטה, אמצעי אוטומטי או מתוכנת אחר על מנת לגשת אל האתר. אין להעתיק תכנים מהאתר באמצעים אלו ואין לחדור באמצעותם לאתר או אל מנגנוניו, ואין לעשות כל שימוש או העתקה של הקוד המוטמע בו.

אף על פי שאנו נוקטים באמצעי הגנה סבירים על מנת לשמור על המידע אשר מועבר לאתר והנאגר בו, אין אנו יכולים להבטיח שגורם בלתי מורשה לא תהא לו גישה אל המידע, ובמקרה זה אנו לא נהיה אחראים לכל נזק או פגיעה שיוסבו לך כתוצאה מכך.

מדיניות הפרטיות שבאתר מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלו.

אחריות

אין לנו, לעובדינו, לגולשים, לספקינו, למנהלינו, לדירקטורים שלנו ולבעלי מניותינו כל אחריות לנזקים ישירים או עקיפים או תוצאתיים או עונשיים הנובעים משימוש לא מורשה של מאן דהוא באתר או בשירותינו, והם ואנו לא נהיה אחראים לכל נזק או הוצאה או הפסד או אי נוחות או אובדן מידע או צער וסבל כתוצאה מהשימוש באתר או מהזמנת השירותים.

השירותים מבוססים על הנעת קהל לביצוע פעולות ברתות החברתיות, ולפיכך, אין לנו אחריות בכל הקשור להיקפי הביצועים ומהירות השגת התוצרים המוזמנים.

אתה תשפה אותנו, ספקינו, הגולשים, עובדינו, מנהלינו, דירקטורים שלנו ובעלי מניותינו בגין כל תביעה או דרישה של צד ג' הנובעת משימושך באתר או בשל אופן הפעלת החשבון. אנו נעשה מיטב מאמצינו להודיע לך בהקדם אודות תביעה או דרישה כאמור, ונאפשר לך להתגונן בפניה. ככל שלא תתגונן כנדרש אנו עשויים לעשות כן במקומך ואתה תישא בכל הוצאותינו בנדון כמו אף בכל תוצאות ההליך או הפשרה ככל שנגיע אליה בהקשר זה.


סודיות

אנו נשמור בסוד בכפוף למדיניות הפרטיות שלנו את המידע שמסרת לנו, אלא אם מדובר במידע הוא בנחלת הכלל, או שנמסר לנו על ידי צד ג' אחר או שהיה ידוע לנו בטרם מסירתו על ידך.

שונות 

הנמנעות מלנקוט בצעד כלשהו שאנו זכאים לנקוט בו, לא תהווה ויתור או השתק.

אם תנאי מתנאי השימוש באתר זה ימצא כלא תקף או לא אכיף, אזי אותו תנאי יאכף עד להיקף המותר על פי הדין, ואין בכך כדי לפגוע בתוקפם ובאכיפותם של יתר תנאי השימוש באתר זה.

על תנאים אלו יחולו דיני מדינת ישראל, וסמכות השיפוט הבלעדית לדון בתנאים אלו ובכל הקשור לשימושך ובכל הנובע ממנו, נתונה לבתי המשפט בחיפה.

כל תביעה בין הצדדים בקשר לאתר זה תוגש תוך שנה מיום קרות עילת התביעה.

אין אתה רשאי להסב כל זכות שקמה לך כלפינו בקשר לאתר. אנו רשאים להסב זכויותינו וחובותינו לאחרים.

תנאים אלו ממצים את מלוא ההסכמות בינינו ביחס לשימוש באתר ולרכישת השירותים.

 

 

 

 

 

דילוג לתוכן